Talianska maľba

Mŕtvy Kristus podporovaný anjelom Antonello da Messina

  • Autor: Antonello da Messina
  • múzeum: Múzeum Prado
  • rok: 1475-1479
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Mŕtvy Kristus podporovaný anjelom je Antonello da Messina. 1475-1479. Olej na plátne. 74x51

Antonello da Messina (1430-1479) je popredným predstaviteľom južnej talianskej školy ranej renesancie. Malíčka sa vyznačuje vysokou technickou virtuóznosťou, dôkladným štúdiom najmenších detailov, pozornosťou na hĺbku pozadia a monumentalizmom foriem.
V maľbe "Mŕtvy Kristus podporovaný anjelom" na osvetlenom svetlom pozadí, kde sa rodné mesto pána Messina ťažko odlišuje, jasne vystupujú postavy Krista a anjela. Anjel plačí, ale vo vnútri ako taký, k sebe. Iba jeho oči sa stmavili, očné viečka začervenali, tvár sa skrúcala a nemohol zadržať dve takmer neviditeľné slzy, ktoré zanechali mokré stopy. Kristus je mŕtvy; svetlá obloha iba zdôrazňuje smútok anjela, ktorý ho drží.

Загрузка...