Talianska maľba

Vianoce, Federico Barocci, 1597

  • Autor: Federico Barocci
  • múzeum: Múzeum Prado
  • rok: 1597
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Vianoce - Federico Barocci. 1597. Olej na plátne. 134x105

Barochchi (1535-1612) zdedil svoje umelecké majstrovstvá od svojho otca, sochára, svojho strýka, architekta a prapraca, slávneho milánskeho sochára. Barochchi sa formoval v rímskom kruhu nasledovníkov Raphaela, je maliarom éry neskorého manýrismu.
"Vianoce Krista" stojí medzi pozoruhodnými plátnami Barochchiho na náboženskom sprisahaní. Majster dáva kresbe kostola bezprostrednosť emocionálneho vplyvu. V pozadí plátno sv. Jozefa otvára dvere pastierom, ale tento detail iba podčiarkuje blízkosť Matky Božej a dieťaťa k divákovi. Obraz Márie je pekný a pôvablivý, jej tvár, zahalená v nejakom oparení svetla a tieňa, je bábkou. Vankúš a jasný obal, ružové a šafránové oblečenie Panny žiaria vo svetle prichádzajúceho nie z vonku, ale z detského Krista. Majster dokazuje svoj jedinečný štýl pôsobivými chladnými farbami a čiernymi a bielymi kontrastmi a očakáva protobarské trendy.

Загрузка...