Talianska maľba

Pieta so svätými. Oltár sv. Juraja v Ferrara, Cosimo Tura, 1474

  • Autor: Cosimo tur
  • múzeum: Louvre
  • rok: 1474
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Pieta so svätými. Oltár sv. Juraja v Ferrara - Cosimo Tura. 1474. Drevo, tempera. 132x267

Malíkár v ranej renesancii, Cosimo Tour (cca 1430-1495), bol dvorným maliarom domu d'Este, Herzegovia z Ferrary.
Zloženie "Pieta so svätými" je súčasťou oltára sv. Juraja v Ferrara. Pieta je smútok Krista, ktorý zomrel na kríži. Nezastupiteľným účastníkom takýchto kompozícií je Matka Božia. Na kolenách sa roztiahne dychové telo Syna a spolu s ním sú znázornené postavy vybraných svätých, ktoré si uvedomujú svoj zármutok. Tu nie je miesto pre krásu: tváre všetkých prítomných sú deformované žiaľom a utrpením, pečať kríža leží aj na Kristovej tvári. Na vyjadrenie emočného stavu postáv umelca používa jazyk výrazov a gest, ktoré výrazne hovorí o svojich skúsenostiach.

Загрузка...