Talianska maľba

Triumf Titus a Vespasian, Giulio Romano

  • Autor: Giulio Romano
  • múzeum: Louvre
  • rok: O 1537
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Triumf Titus a Vespasian - Giulio Romano. Asi 1537. Drevo, olej. 120x170

Obraz malíra a architekta, talentovaný žiak Raphael, jeden z prvých predstaviteľov manýrismu Giulio Romano (1492 / 1499-1546), rozpráva o vzdialených dobách rímskej histórie. Na pamiatku víťazstva nad Júdeom predstavil cisár Vespasian a jeho syn a dedič Titus nádherné triumfálne sprievody, ktoré sa stali dejiskom diela. Na vozíku, ktorý štyri koni prešiel špeciálne postavený triumfálny oblúk pre túto príležitosť. Titus a Vespasiankorunovaný vavrínovými vencemi víťazov a sprevádzaný leteckou postavou víťaznej bohyne Nike.
Zloženie obrazu sa odvíja od princípu vlysy. Vyzerá to ako nekonečný pohyb, pretože ani začiatok ani koniec slávnostného sprievodu nie sú viditeľné. Sprievod zmizne pod oblúkom oblúka, ktorého architektúra starostlivo napísala umelec, bývalý súdny architekt na nádvorí Gonzaga.

Pozrite si video: Gluck - La clemenza di Tito - Act III (November 2019).

Загрузка...