Články

Thracian zlato z Bulharska. Živé legendy


V Štátnom historickom múzeu sa otvorila výstava "Thrácké zlato z Bulharska. Jedinečné predmety a artefakty prezentované na výstave sa datujú do 8. storočia pred naším letopočtom. až do 3. storočia nášho letopočtu
Expozícia výstavy pozostáva z troch častí. Prvý zahŕňa brnenie tráckých kráľov. Na druhom mieste vidíte brnenie bojovníkov, ich vybavenie a kone. Tretia časť je venovaná legendám a mýtom starých obyvateľov Balkánu.
Bude veľmi zaujímavé pozrieť sa na zbierku reliéfnych kovových výrobkov. Toto umenie sa nazýva torevtika. Exponáty sú v Bulharsku plne zastúpené verejnými a súkromnými múzeami.

Загрузка...