Ruská maľba

Hector sa rozlúčil s Andromachem - A. P. Losenkom, 1773

  • Autor: Anton Pavlovič Losenko
  • múzeum: Tretyakov Galéria
  • rok: 1773
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Hector sa rozlúčil s Andromahou - Antonom Pavlovičom Losenkom. 1773. Olej na plátne. 155,8x211,5

Jadrom diela je sprisahanie z Homérovej básne Iliad. V strede kompozície je postava trojského hrdinu - tyranizovať, Stojí v červenom pláštenku vo veľkolepom postoji a zdvihne svoju ľavú ruku pateticky. Názory, gestá, myšlienky ostatných postáv sú úplne pevne stanovené. Hector ide do boja, rozlúči svoju rodinu a spoluobčanov. Hrdina je plná pocitov, ale to nezasahuje do jeho rozhodnutia, napriek tomu, že predpokladá jeho smrť. Blízko je jeho manžel andromache s dieťaťom v náručí.
Zakladateľ historickej maľby Losenko (1737-1773) sa zameriava nie na osobné skúsenosti hrdinov, ale na kázanie vysokých občianskych ideálov charakteristických pre obdobie klasicizmu. Farba plátna je prísna a stručná.

Загрузка...