Ruská maľba

Autoportrét v červenom plášti, A.O Orlovsky, 1809

  • Autor: Alexander Osipovič Orlovsky
  • múzeum: Tretyakov Galéria
  • rok: 1809
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Autoportrét v červenom plášti - Alexander Osipovič Orlovsky. 1809. Šedý papier, uhlie, sanguine, krieda. 40,5x51,3

Obraz vytvorený pozoruhodným ruským umeleckým umelcom, účastníkom poľského povstania A.O. Orlovského (1777-1832) v "autoportréte", je ideálom osobnosti romantickej éry: človek ohromený vášňami, ktorých myšlienky a predstavy vytvárajú nový svet. Tvorca, či už básnik alebo umelca, obdarený zvláštnym darom zhora, aby videl a cítil to, čo je skryté pred ostatnými, bol vnímaný ako podobný Demiurgiu.
Bezplatná nezávislá osoba, skutočný hrdina svojej doby - takto sa objavuje autor tohto čísla. Nesprávny pohľad z pod mračením obočie, tmavými kudrlinami, ktorý nechce poslušne ležať na hlave - celý pohľad umelca mu dáva bojovník.
Spurný duch bol zvláštny romantizmus, ležal v jeho filozofii. Prudký temperament autora sa odráža v štýle písania portrétu, v povahe mŕtvice - šťavnaté a zametanie. Práca vytvára dojem naraz vytvorená improvizácia, živá a expresívna.

Загрузка...