Múzeí

Múzeá Luckovského hradu a ich opis, Ukrajina

  • krajiny: Ukrajina
  • mesto: Lutsk
  • adresa: Str. Dragomanová, 23
Veľký lucký hrad - hlavná pýcha administratívneho centra regiónu Volyň, ktorý sa nachádza v rohu Ukrajiny, nazývaný Luck. Obyvatelia Luck nazývajú tento nádherný hrad hrad Lyubartktorý ho založil. Na území hradu sú dve, rozpoznané ako majstrovské dielo opevnenej architektúry, múzeum - Múzeum zvonov a Múzeum kníh, A samotný hrad patrí do budov éry Litovského veľkovojvodstva a je bezpochyby zaujímavý medzi turistami a známymi z dávnej kultúry.
Hrad je súčasťou štruktúry historických pamiatok rezervy "Starý Luck". Návštevníci si môžu prechádzať historickými pamiatkami samy, platiť za vstupenku alebo si prehliadnuť s prehliadkou, ktorá vás oboznámi so zaujímavými faktami z dávnej histórie hradu. Môžete vyliezť na vrchol veže, alebo naopak, choďte dole do suterénu s osvetlenými baterkami, ktoré dávajú pocit tajomstva a tajomstva tohto príbehu.
Na území sú tri staroveké veže - vchod, Styrovaya, Vladychnaya, rovnako ako budova dvora a stará kancelária, s biskupským palácom a pozostatkami kníhkujúceho paláca. Nachádza sa tu aj zrúcanina starobylého chrámu z 12. storočia, ktorý bol objavený na území hradu pri archeologických vykopávkach. Podľa kroník je to slávny chrám Ivana teológovského, kde bol pochovaný princ Lyubart, všetci jeho dedičia a možno i biskupi z Volhynie.
Obzvlášť zaujímavé sú expozície Múzea knihy a Múzea zvonov, ktorých exponáty sú staršie ako sto rokov. Tu sú rôzne mechanické stroje, všetky druhy strojov, ktoré vytlačili staré rukopisy kníh.
Často v múzeu pripravujú tematické večery, výstavy, ktoré vystavujú staré obrazy a zbierky kníh súkromných zberateľov. Múzeum zvonov prezentuje zbierky krásnych starých zvonov z rôznych období.
Rytierske turnaje sa často konajú v luckovom zámku, kde rytieri oblečeni v reťazovej pošte a rytierske rytierske bojové zbrane, bojujú s mečmi. Pri takýchto udalostiach sa veľa ľudí chystá ponoriť do histórie životného štýlu minulých storočí. Samozrejme, bitky nezodpovedajú duchu tej doby, ale napriek tomu chcem trochu snívať.
Podľa histórie v roku 1929 prišli králi a veľvyslanci európskych štátov na hrad, aby diskutovali o politických otázkach. Počas prestávok medzi rokovaniami sa páni zabávali preteky, turnaje a sokolské lovy, ktoré sa konali na území Luck.
Panovníci Volyňa, aristokrati biskupského zboru a Sejmu tiež sedeli v luckovom zámku. Tieto udalosti sa odzrkadľujú v záznamoch a knihách hradných úradníkov, ktorí prežili až do dnešného dňa a objasnili historické udalosti miest a luckovského hradu.
V areáli zámku sú dve budovy - Horné a Dolné hrady. Zatiaľ je pre návštevníkov k dispozícii iba jeden hrad - horný, ktorý sa zachoval už viac ako jedno storočie a Dolný je stále vo fáze rekonštrukcie. Lucký hrad bol postavený viac ako štyridsať rokov. Medzi jeho časťami patrili veže a obranné steny a územie samotného hradu sa ukázalo ako trojuholník so silnými impregnateľnými stenami. Jedinou zachovanou stavbou je hrad Volynského biskupa postavený v devätnástom storočí.