Umelci

Hans Baldung - životopis a obrázky

  • Rok narodenia: 1480
  • Dátum úmrtia: September 1545
  • krajiny: Nemecko

životopis:

Baldung, Hans (1480 - 1485 - 1545) je jedným z najslávnejších a najslávnejších študentov Albrechta Durera. Je nám známy ako maliar, rytec a talentovaný navrhovateľ. Baldungova kreativita sa pripisuje tzv. Verkhnegermanskej škole, ktorá dala svetu mnoho známych majstrov.
Budúci umelec sa narodil v rodine advokáta. Bolo ovládané humanistickým duchom, ktorý doslova od detstva tvoril osobnosť chlapca. Nie je známe veľa o prvých rokoch života pána. Vieme, že jeho rodina sa presťahovala zo Schwäbisch Gmünd, kde sa narodil, do Štrasburgu a potom Baldung ako dieťa (podľa iných zdrojov ako mladý muž) vstupuje do workshopu Albrechta Durera v Norimbergu. Stať sa učňom majstra génia je významným úspechom, čo naznačuje, že už v tomto mladom veku sa Hans ukázal byť nadaným dieťaťom a mal vynikajúce umelecké prednosti.
Ako učňáčka Dürera spolupracuje s inými umelcami a vykonáva rôzne ilustrácie a kresby. Od tohto obdobia umeleckej tvorivosti sa zachoval jeho autoportrét, vyrobený v technike kreslenia. Už na to je možné posúdiť, ako mladý pán bol bohatým spôsobom obdarený prírodou.
Jeho svetonázor a umelecký štýl boli výrazne ovplyvnené pohybom náboženskej reformácie. V tejto dobe ovplyvnila všetky sféry života a samotný Baldung sa otvorene pripojil k radom svojich horlivých obhajcov. Dokonca aj v raných dielach pána existujú znaky charakteristické pre prísne umenie podporovateľov reformácie.
V nasledujúcich rokoch mal umelca šancu pracovať v Breisgau, aby šiel do Švajčiarska a Alsaska. V roku 1538 sa stal súdnym maliarom na súde biskupa v Štrasburgu.
Hoci Baldunga patrí k predstaviteľom Hornej germánskej umeleckej školy, jeho práca je oveľa širšia ako špecifikovaný rámec. Najskôr sa to prejavilo voľnejšou voľbou tém pre obrazy a fantáziu, ktoré ukázal vo svojej práci.
Takéto talentované diela majstra ako hlavného oltára katedrály vo Freiburgu a obrazy kláštora Lichtenstahl prežili až dodnes. O najvyššej úrovni jeho obrazu je skutočnosť, že jeho autorstvo bolo dlhodobo pripísané autorstvu slávneho Isenheimovho oltára, ktorý vytvoril veľký Matthias Grünewald.
Pre prácu majstra je charakteristická talentovaná a harmonická kombinácia farieb, jemné a dôkladné štúdium detailov. Veľká pozornosť v jeho obrazoch je daná osobám tvárí - sú to živé, prirodzené, nie zdobené "bábiky", ale taký ako majster by mohol vidieť na uliciach svojho mesta. Ide o obzvlášť cenné obrazy umelca - tvrdá životná pravda nám dáva veľa užitočných informácií o minulosti. Obrázky sú ako zmrznuté navždy časopisy so všetkými svojimi charakteristickými detailmi a vlastnosťami.
Umelec zomrel v roku 1545 v Štrasburgu. Jeho dedičstvo nám umožňuje posúdiť, že Nemecko v tých dňoch dalo svetu nie menej talentovaných umelcov ako Taliansko alebo iné európske krajiny.


Obrazy Hans Baldung

Ľudské veky a smrť
Svätý Ján na Patme
Adam a Eva
Svätá rodina na otvorenom priestranstve

Загрузка...