Nemecká maľba

Alegória mieru, umenia a hojnosti, Hans von Aachen, 1602

  • Autor: Hans von Aachen
  • múzeum: pustovňa
  • rok: 1602
  • Kliknutím na obrázok zväčšíte

Obrázok obrázka:

Alegória mieru, umenia a hojnosti - Hans von Aachen. 1602. Olej na plátne. 197x142

Hans Aachen (1552-1615) - zástupca nemeckého manýrismu a maľby, známy svojimi alegóriami a obrazmi na mytologických a náboženských témach. Veľkoformátová plátno zobrazuje slávnostnú oslavu pri príležitosti jednoty sveta, umenia a hojnosti. Svet je nahá dievčina v strede kompozície, ktorej telo je zobrazené podľa kánonov manýrismu. V rukách - olivová vetva - symbol mieru. Personalizované umenie obklopuje svet ramenom. Späť k divákovi je predstavený Abundance, ktorý dáva svetu šálku vína. Vojenské atribúty sú pošliapané: na tomto festivale sú nadbytočné bicí, oštepy a brnenie. Umelec vedome umiestnil svet do stredu, pretože na ňom závisí blaho umenia. Kompozícia nie je zbavená teatrálnosti, čo zdôrazňuje scény červenej hmoty, rámovanie akcie.
Fotografia vstúpila do Hermitage z cisárskeho paláca v Gatchine v roku 1925.

Загрузка...